Naše služby

Online stavebný dozor

Nová služba plne nahrádzajúca klasický stavebný dozor. Stavebný dozor potrebujete v nasledujúcich prípadoch:

 • Keď ste fyzická osoba
 • Keď staviate jednoduchú stavbu
 • Keď staviate SVOJPOMOCNE - bez stavebnej firmy

Čo je jednoduchá stavba?

Jednoduchá stavba nepresahuje plochu 300 m2 a výšku
15 m, alebo hĺbku 6 m.

Prečo stavbený dozor od ENEFEKT?

image

Rýchla služba

Zabezpečíme rýchle dodanie služby, odpoveď od autorizovaného stavebného dozora do 36 hodín

image

Úspora financií

Objednajte si balík služieb a zaplatíte menej ako je aktuálna priemerná trhová cena za stavebný dozor

image

Nový a moderný prístup zohľadňujúci požiadavky súčasnej rýchlej doby.

image

Úspora času

Rovnako plnohodnotná služba ako pri "klasickom" stavebnom dozore s časovou úsporou pre zákazníka​

image

Bez nutnosti osobného kontaktu

Bezkontaktné riešenie formou online a telefonických konzultácií prispôsobené súčasnej situácií

image

Konzultácie počas celej doby výstavby

Doba trvania služby po predplatení je od začiatku výstavby až po jej ukončenie​

Cenník jednotlivých úkonov v rámci stavebného dozoru

Všetky služby zabezpečujú  stavební dozori s rokmi skúseností s osvedčením od SKSI o odbornej spôsobilosti s referenciami z domovej, bytovej a polyfunkčnej výstavby. Uvedené ceny sú bez DPH.

Vyhlásenie o vykonaní odborného dozoru

100,- €Náš stavebný dozor Vám poskytne vyhlásenie kvalifikovanej osoby pre účel obstarania stavebného povolenia expresne do 48 hodín.
 • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby pre účel obstarania stavebného povolenia

Online konzultácie so stavebným dozorom

280,- €Objednajte si online konzultácie a poradenstvo stavebného dozora a počas výstavby Vášho rodinného domu Vám poskytneme:
 • Kontrola správnosti projektovej dokumentácie (stavebná časť) - online
 • Stavebný denník a jeho dôležitosť - popis
 • Odporučené technologické prestávky - popis
 • Základné stavebné procesy a ich nadväznosť - popis
 • Kritické body kontroly jednotlivých konštrukcií - online
 • Posúdenie správnosti vybraných statických detailov - online
 • Zaškolenie k vyhotoveniu pravidelnej fotodokumentácie - popis a konzultácie
 • Upozornenie na často vyskytujúce sa chyby – online

Vyhlásenie o ukončení stavebných prác

120,- €Vyhlásenie o ukončení stavebných práce vypíše stavebný dozor po zrealizovaní jednoduchej stavby expresne do 48 hodín. Toto vyhlásenie slúži ako podklad pre stavebný úrad ku kolaudácií stavby a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.
Zľava 20 %

Kompletný balík s potvrdeniami a konzultáciami

400,- €Zľavnená ponuka pri objednávke všetkých služieb
 • Vyhlásenie o vykonaní odborného dozoru
 • Online konzultácie so stavebným dozorom (celý balík)
 • Vyhlásenie o ukončení stavebných prác

  Kontaktujte nás prostredníctvom formulára