Ako na energetický certifikát s ENEFEKT?

Certifikát viete u nás vybaviť dvomi spôsobmi.

V prípade ak potrebujete EC spolu s vykonaním obhliadky, zvolíte možnosť energetický certifikát s obhliadkou. Táto možnosť je vhodná najmä pre staršie objekty a budovy, pri ktorých je nutné, aby sme prišli vykonať prehliadku osobne.

Pri novších objektoch, domoch a budovách môžete využiť možnosť energetický certifikát online, pretože stavba nových objektov je už zvyčajne sprevádzaná digitálnymi dokumentmi, ktoré celý proces uľahčujú. V tomto prípade nám poskytnete potrebné dokumenty elektronicky a osobná obhliadka nebude nutná. Pri tejto možnosti zároveň ušetríte náklady na obhliadku.

 

Potrebujete pripraviť certifikát pre iný objekt ako rodinný dom? Kontaktujte nás a dohodnite si osobnú obhliadku.

Energetický certifikát s obhliadkou

Odporúčame pre staršie rodinné domy. Zistite cenu certifikátu a podrobnosti vybavenia.

Energetický certifikát ONLINE

Odporúčame pre novšie rodinné domy. Zistite cenu certifikátu a podrobnosti vybavenia.

Energetický certifikát pre iné objekty

Odporúčame v prípade ak potrebujete certifikát pre väčšiu budovu (bytový dom, administratíva, priemysel... )

Energetický certifikát

Zbytočná byrokracia? Nevyhnutnosť pre rozpočet, životné prostredie aj životnosť stavby.

Prečo ho potrebujete?

Len s ním môžete byť budova skolaudovaná. Vlastník budovy je povinný mať vypracovaný energetický certifikát ku dňu začatia kolaudačného konania.

Okrem splnenia zákonnej povinnosti je výhodou vyjadrenia spotreby energií využívaných v budove aj nástrojom na udržanie cien nehnuteľnosti. Náklady na prípravu teplej vody a navrhovaných opatrení budú iné pri kúpe starého rodinného domu a iné pri novostavbe. V tomto prípade sa ľahko zorientujete a prepočítate si tak potenciálne náklady.

Dôležité!

Energetická inšpekcia kontroluje vypracovanie certifikátu a činnosť odborne spôsobilých osôb a správny postup tvorby certifikátov. Výška pokuty môže byť až 3 300 eur.

Čo je energetický certifikát?

Je to dokument obsahujúci údaje, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Vyjadruje spotrebu energie v objekte, stáva sa prostriedkom na dosiahnutie úspor.

Riadi sa podľa Zákona o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti od 1. januára 2006. Ním sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov.

Tento zákon stanovil postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budovy. Zároveň určil povinnosť certifikácie budov, ktoré ich zaraďuje do jednotlivých tried energetickej hospodárnosti od A po G.

Zachytáva aktuálny stav budovy a pri výpočtoch berie do úvahy stav budovy zo dňa obhliadky a zberu vstupných údajov.

Kedy musím mať energetický certifikát?

 • Pri predaji budovy - novému vlastníkovi musíte odovzdať platný energetický certifikát. V prípade rozostavanej budovy, ktorá ešte nie je certifikovaná, je povinné poskytnúť nadobúdateľovi projektové energetické hodnotenie
 • Pri prenájme budovy - nájomcovi musíte odovzdať kópiu platného energetického certifikátu
 • Pri dokončení novej budovy
 • Pri dokončení významnej obnovy budovy (zateplenie, rekonštrukcia strechy a pod.)

Na aké budovy sa certifikácia vzťahuje?

 • bytové domy
 • rodinné domy
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • športové haly a iné budovy na šport
 • ostatné nevýrobné budovy so spotrebou energie

Aké druhy budov nepotrebujú certifikáciu?

 • budovy a pamätníky, ktoré sú chránené pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu
 • kostoly a modlitebne
 • dočasné stavby (čas užívania kratší ako dva roky
 • Pri dokončení významnej obnovy budovy (zateplenie, rekonštrukcia strechy a pod.)
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2
OkresCena ecbCena obhliadkyCena spolu
Bánovce nad Bebravou95 €29 €124 €
Banská Bystrica95 €24 €119 €
Banská Štiavnica95 €24 €119 €
Bardejov95 €44 €139 €
Bratislava I95 €34 €129 €
Bratislava II95 €34 €129 €
Bratislava III95 €34 €129 €
Bratislava IV95 €34 €129 €
Bratislava V95 €34 €129 €
Brezno95 €29 €124 €
Bytča95 €34 €129 €
Čadca95 €34 €129 €
Detva95 €24 €119 €
Dolný Kubín95 €29 €124 €
Dunajská Streda95 €34 €129 €
Galanta95 €34 €129 €
Gelnica95 €34 €129 €
Hlohovec95 €29 €124 €
Humenné95 €44 €139 €
Ilava95 €34 €129 €
Kežmarok95 €34 €129 €
Komárno95 €34 €129 €
Košice I95 €39 €134 €
Košice II95 €39 €134 €
Košice III95 €39 €134 €
Košice IV95 €39 €134 €
Košice-okolie95 €39 €134 €
Krupina95 €24 €119 €
Kysucké Nové Mesto95 €34 €129 €
Levice95 €29 €124 €
Levoča95 €34 €129 €
Liptovský Mikuláš95 €29 €124 €
Lučenec95 €24 €119 €
Malacky95 €39 €134 €
Martin95 €29 €124 €
Medzilaborce95 €44 €139 €
Michalovce95 €44 €139 €
Myjava95 €34 €129 €
Námestovo95 €34 €129 €
Nitra95 €29 €124 €
Nové Mesto nad Váhom95 €34 €129 €
Nové Zámky95 €29 €124 €
Partizánske95 €29 €124 €
Pezinok95 €34 €129 €
Piešťany95 €34 €129 €
Poltár95 €24 €119 €
Poprad95 €34 €129 €
Považská Bystrica95 €34 €129 €
Prešov95 €39 €134 €
Prievidza95 €24 €119 €
Púchov95 €34 €129 €
Revúca95 €29 €124 €
Rimavská Sobota95 €29 €124 €
Rožňava95 €29 €124 €
Ružomberok95 €24 €119 €
Sabinov95 €34 €129 €
Senec95 €34 €129 €
Senica95 €39 €134 €
Skalica95 €39 €134 €
Snina95 €44 €139 €
Sobrance95 €44 €139 €
Spišská Nová Ves95 €34 €129 €
Stará Ľubovňa95 €34 €129 €
Stropkov95 €44 €139 €
Svidník95 €44 €139 €
Šaľa95 €29 €124 €
Topoľčany95 €29 €124 €
Trebišov95 €44 €139 €
Trenčín95 €34 €129 €
Trnava95 €34 €129 €
Turčianske Teplice95 €24 €119 €
Tvrdošín95 €34 €129 €
Veľký Krtíš95 €24 €119 €
Vranov nad Topľou95 €44 €139 €
Zlaté Moravce95 €29 €124 €
Zvolen95 €24 €119 €
Žarnovica95 €24 €119 €
Žiar nad Hronom95 €24 €119 €
Žilina95 €29 €124 €

  Kontaktujte nás prostredníctvom formulára