Naše služby

Energetický certifikát pre iné objekty

Ako postupovať?

v prípade, ak potrebujete vybaviť energetický certifikát pre iný objekt ako je rodinný dom, obhliadka z našej strany bude nutná. Väčšie objekty si vyžadujú komplexný prístup a znalosti. Certifikáciu nie je možné vykonať online ani naceniť bez osobnej obhliadky. Obrátiť sa na nás môžete v prípade, ak potrebujete EC pre nasledovné objekty:

  • bytové domy
  • budovy hotelov a reštaurácií
  • administratívne budovy
  • budovy škôl a školských zariadení
  • budovy nemocníc
  • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
  • športové haly a iné budovy na šport
  • ostatné nevýrobné budovy so spotrebou energie

    Kontaktujte nás prostredníctvom formulára